Agile Scrum proces

Je ontkomt er bijna niet aan of je hoort de term Agile of Scrum tegenwoordig vallen. Bekende bedrijven als Google, Spotify en ING werken Agile. Maar wat is dat nou precies? En wat zijn de voordelen? En wat kan de OR ermee?  

Watervalmethode

Agile werken komt voort uit de softwareontwikkeling. Bij het ontwikkelen van software werd gewerkt met de watervalmethode. Een methode waarbij stappen in een vaste volgorde worden doorlopen en de laatste stap de implementatie is. Deze methode voorzag niet in tussentijdse veranderingen. Zo kunnen bijvoorbeeld de wensen van een opdrachtgever of klanten veranderen gedurende het project. 

Ontstaan van Agile

Er ontstond dus behoefte aan een methode waarbij meer ruimte is voor verandering tijdens een project. Hier is het Agile Manifesto uit voortgekomen. De uitgangspunten van dit manifest zijn als volgt: 

Individuen & interacties boven processen & tools
Producten die werken boven uitgebreide documentatie
Samenwerken met de klant boven onderhandelingen
Omgaan met verandering boven plan volgen

Agile werken deelt het project op in stappen met tussentijdse implementaties. Dit geeft je de mogelijkheid om te laten zien wat je tot nu toe hebt ontwikkeld en hierover in gesprek te gaan met de klant. Zo kun je telkens bijsturen en zijn de risico’s een stuk kleiner. 

Scrum 

Maar hoe pas je de uitgangspunten van het Agile Manifesto nou toe in de praktijk? Scrum is een van de bekendste methode om op een Agile manier te werken. In periodes van 2 tot 4 weken werkt een multidisciplinair team aan een (deel) van het product of de dienst. Aan het einde van de periode wordt het gerealiseerde resultaat getoond aan de betrokken stakeholders (denk bijvoorbeeld aan de opdrachtgever en eindgebruikers). De stakeholders geven feedback op het resultaat en het team kijkt daarna terug hoe het heeft samengewerkt. Dan gaat het team aan de slag met de volgende periode. 

Niet alleen voor de ICT 

De scrummethode wordt ondertussen veel breder ingezet dan alleen binnen de ICT. Het wordt gebruikt bij allerlei projecten waarvan het eindresultaat bij de start nog onduidelijk is (en dat is meestal zo). Het helpt je om inzicht te krijgen in alles wat je te doen staat, daar prioriteiten in aan te brengen, tussentijds feedback te ontvangen en de samenwerking te verbeteren. 

Relatie met de OR 

Deze manier van werken heeft ook raakvlakken met de OR. Om als OR invloedrijke medezeggenschap te bedrijven, is het belangrijk om in contact te staan met de bestuurder en achterban. Door nauw met hen samen te werken kunnen er breed gedragen beslissingen worden genomen en producten worden ontwikkeld. Hier kan Agile werken aan bijdragen. 

Naast de keuze om als OR Agile te gaan werken, kan het natuurlijk ook dat de bestuurder dit wil gaan implementeren. Hierin speelt de OR een rol. Formeel moet dit als voorgenomen besluit aan de OR worden voorgelegd (de implementatie van Agile werken valt onder adviesrecht). In het implementatieproces is het belangrijk dat je als OR vooral kijkt met welke doel het wordt ingezet, wat de personele gevolgen zijn en welke maatregelen worden genomen om die gevolgen te compenseren. 

Nieuwsgierig geworden?  

Wil je meer leren over agile werken en hoe een OR hier gebruik van kan maken? Of gaat de organisatie waarin je werkt op een Agile manier werken en wil je leren wat je rol als OR hierin is? Schrijf je dan in voor onze training De OR gaat Agile. Houd onze website in de gaten, want binnenkort volgt de training over de rol van de OR bij de implementatie van Agile werken.