werknemers duurzame inzetbaarheid arbeidsmarkt

Bron: BG magazine

We 'vervuilen’ mensen als we ze niet constant toerusten voor het werk van morgen.


Een reflex van werkgevers is dat ze bij economische groei werknemers willen vasthouden en bij crisis van werknemers af willen. Het economisch belang staat voorop. Maar helpt ons dat eigenlijk wel?

Op die vraag ga ik u in dit artikel proberen een antwoord te geven.

Mensen aannemen is moeilijker dan ontslaan

Onlangs was ik uitgenodigd bij een werkgeversbijeenkomst om een praatje te houden over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt met als dieperliggende vraag: waarom is het zo moeilijk om mensen te ontslaan?

Het juridische antwoord is het eenvoudigste antwoord: je gaat samen een verbintenis aan. De wetgever heeft voor ons allemaal wetten ontwikkeld hoe om te gaan met ontslag. Je kunt het met de wet oneens zijn, maar over het algemeen veranderen ze niet zo snel. Met betrekking tot ontslag is het extra gecompliceerd en deze wetgeving wijzigt ook constant afhankelijk van de politieke kleur.

Lees verder >