Stappenplan Zelfsturing OR

In veel bedrijven en organisaties wordt nagedacht over hoe verantwoordelijkheden lager in de organisatie kunnen worden gelegd. Soms wordt dit zelforganisatie genoemd of invoering van resultaatverantwoordelijke of zelforganiserende teams. Wij kiezen voor zelfsturing als algemene term. Zelfsturing betekent dat medewerkers en teams de mogelijkheid krijgen om beslissingen te nemen op hun eigen werkterrein. Het betekent overigens niet dat er geen sturing vanuit het bestuur/directie/management meer plaats vindt. 

Een stappenplan helpt de ondernemingsraad om zicht te krijgen op de stappen die nodig zijn om op een goede manier zelfsturing in te voeren en zijn eigen rol daarin te nemen.

Hieronder vind je de 11 stappen voor de invoering van zelfsturing. Lees hier het artikel van Els voor meer informatie over zelfsturing en de stappen.

Lees hier het artikel voor de uitleg van de stappen.

Wilt u meer weten over zelfsturing neem dan contact op met Els van der Valk, organisatieadviseur bij SBI Formaat: els.van.der.valk@sbiformaat.nl.