Verzuim in de VVT loopt op

Het ziekteverzuim in de sector VVT loopt verder op. In de CAO VVT 2016-2018 is overeengekomen dat werkgever en ondernemingsraad een concreet plan van aanpak maken om het ziekteverzuim terug te dringen. Uiteraard heeft de OR instemmingsrecht op deze plannen en het is dus belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen.

Daarom is afgesproken dat OR-en de mogelijkheid moeten hebben om geschoold te worden op dit thema, zodat zij inhoudelijk op de hoogte worden gebracht en om een krachtige gesprekspartner te zijn voor de bestuurder. De komende periode zullen de sociale partners (vakbonden, Actiz en BTN) verschillende activiteiten opzetten om dit project verder onder de aandacht te brengen en te ondersteunen. Als onderdeel van deze aanpak hebben zij SBI Formaat gevraagd om een trainingsprogramma te ontwikkelen om ondernemingsraden te begeleiden. Lees hier meer over de training Verzuimaanpak in de VVT en de rol van de OR.

Draag bij aan de aanpak van verzuim: Handreiking voor ondernemingsraden

SBI Formaat heeft in opdracht van Sociale Partners in de VVT een handreiking voor ondernemingsraden opgesteld. Het doel van deze handreiking is om een bijdrage te leveren aan de invulling van de rol van de OR in zijn bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT. In deze handreiking komen als eerste de 4 sporen van een goed verzuimbeleid aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de rechten en de rol van de OR. In het laatste deel van de handreiking staat hoe de OR met behulp van de gegeven informatie daadwerkelijk zijn bijdrage kan leveren. Met als middel de BOB-methode: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Lees deze handreiking hier.

Tekst uit de CAO over Verzuim

Het langdurig ziekteverzuim in de VVT stijgt. Dit baart sociale partners zorgen. Sociale partners komen daarom in deze cao-periode tot een actieve aanpak van het verzuim. In 2017 maken werkgever en Ondernemingsraad concreet een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen waarbij ook de oorzaken van het verzuim in kaart worden gebracht. Bij de aanpak van het verzuim staat lokaal maatwerk voorop en is aandacht voor zowel werkgevers- als werknemers-verantwoordelijkheden.

Cao partijen bieden, flankerend en ter ondersteuning aan dat plan van aanpak het volgende aan: de OR wordt via het A+O VVT scholing aangeboden over de laatste inzichten van verzuimbeheersing, zodat bij het overleg over de verzuimaanpak de OR een krachtige en deskundige gesprekspartner is voor de bestuurder. De branche VVT kennis laten maken met de laatste inzichten en ervaringen op gebied van verzuimaanpak. Daarnaast wordt bezien hoe het Simulatiemodel Gezond Werken van IZZ een bijdrage levert aan het terugdringen van het verzuim.