Afbeelding ontworpen door de Beeldvormers

Wat is Deep Democracy?

Het is een methodiek die echt bijdraagt aan gedragen besluitvorming, omdat het actief op zoek gaat naar ‘het andere geluid’, naar de wijsheid van de minderheid. Deep Democracy poetst en poldert geen verschillen weg, maar zoekt ze juist om te voorkomen dat stemmen verloren gaan of dat weerstand tegen besluiten overgaat in sabotagegedrag zoals roddel, cynisme en afhaken. Want krachtige besluiten ontstaan door gebruik te maken van de hele diversiteit aan overtuigingen, opvattingen en emoties. Conflicten zijn daarbij essentieel. Liever knallen dan uiteenvallen!

Herkent u dit?
  • Na 1 uur discussiëren zijn we toe aan het besluit en komt er opeens iemand met een totaal nieuw en afwijkend standpunt. Wat doe je dan als gespreksleider?
  • Hoe haal je snel en ook interactief zoveel mogelijk ideeën en opvattingen op bij een achterbanbijeenkomst?
  • Hoe kom je tot krachtige besluiten die werkelijk gedragen zijn door iedereen?
  • Ik moet voorzitten maar ik heb ook een hele eigen mening. Hoe combineer ik de neutrale voorzittersrol met mijn persoonlijke opvatting?
  • Hoe haal je boven water wat er echt wordt gedacht?
Welke trainingen bieden wij aan?

Introductietraining

In de introductietraining maakt u kennis met het gedachtegoed van de Deep Democracy en ervaart u de kracht van een aantal methodieken en technieken van de ‘Lewismethode’.  Juist in de medezeggenschap is deze werkwijze behulpzaam bij het komen tot goede besluitvorming. Binnen de ondernemingsraad zelf, maar ook binnen de organisatie. Meer...

Vaardigheidstraining

In deze vaardigheidstraining ervaart u de methodieken en technieken van de ‘Lewismethode’, maar krijgt u vooral de mogelijkheid om deze methodieken eigen te maken. U krijgt gelegenheid om de rol van facilitator op verschillende manieren uit te proberen. Tijdens de training gaat u oefenen in het begeleiden van diverse methodieken, zoals check-in en check-out, het stappenplan besluitvorming, een gesprek op voeten en neutraliteit. Meer...

 

Maatwerk

Wij kunnen ook bijeenkomsten op maat faciliteren, door middel van technieken aan te bieden die passen binnen uw situatie. U kunt denken aan een gesprek op voeten, het niet gevoerde gesprek, pijlen gooien, een kennis making met Deep Democracy, etc. Wij zorgen voor passende begeleiding bij bijeenkomsten van een team, overleg met bestuur of een achterbanbijeenkomst.

Bijeenkomst voor managers en medezeggenschap
“De samenwerking met het MT loopt goed, we begrijpen elkaar. De ondernemingsraad wordt steeds vaker uitgenodigd om bij ontwikkelingen/onderwerpen die spelen aanwezig te zijn, en ontwikkelt daarmee haar rol als procescoördinator.”
- Beatrice Ungerer (Ambtelijk secretaris)

Blogs over Deep Democracy
Onze trainers