Jurisprudentie m.b.t. faillissement & surseance en de rol van de OR inzake adviesrecht bij surseance en adviesrecht bij een doorstart. Lees de gerechtelijke uitspraken m.b.t. de rol van de OR bij faillissement/surseance.

Uitspraak: Adviesrecht bij doorstart

Heeft de OR adviesrecht bij het besluit van de curator tot doorstart van de onderneming? (ROR 1997/6)
Uitspraak Ondernemingskamer: de curator mocht ervan uitgaan dat de OR het eens was met de doorstart. Een spoedige regeling van de overdracht van de onderneming was voor het personeel het gunstigst. De vraag of de OR adviesrecht kan in het midden worden gelaten. 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht bij surseance (1)

Is het besluit om surseance van betaling aan te vragen een adviesplichtig besluit? (ROR 1999/17)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, gedurende de surseance van betaling is medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder nodig om daden van beheer of beschikking, betreffende de boedel, te kunnen verrichten. Dit betekent een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming als ook in de verdeling van bevoegdheden. (art. 25 lid 1 onderdeel e WOR) 
 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht bij surseance (3)

Uitspraak Hoge Raad inzake adviesrecht ter zake van besluit tot aanvragen eigen surseance van betaling. (JAR 2001/128)

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht bij surseance (2)

Is met de aanvraag van surseance een besluit tot beëindiging van de activiteiten van IJsselwerf genomen? (JOR 2000/242)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, dit is onvoldoende uit het enquêteverslag komen vast te staan. De OR komt daarom geen adviesrecht toe

Lees meer