Jurisprudentie Procedure instemmingsrecht van de ondernemingsraad inzake beroepstermijn en vervangende toestemming in een OR procedure. Lees de gerechtelijke uitspraken over procedures m.b.t. instemmingsrecht.

Uitspraak: Vervangende toestemming (3)

Kan de werkgever in een Kort Geding vervangende toestemming krijgen voor een overwerkregeling? (ROR 2001, nr. 28)
Uitspraak Kantonrechter Sittard: Nee, de kantonrechter kan volgens artikel 116 Rv alleen een voorlopige oordeel geven en het toe- of afwijzen van de vordering van de werkgever zou dan een te vergaande beslissing zijn. 

Lees meer

Uitspraak: Vervangende toestemming

Kan de ondernemer vervangende toestemming aan de kantonrechter vragen in een OR-procedure? (ROR1993/22)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Nee, de ondernemer kan dat niet in de OR-procedure vorderen en de bedrijfscommissie passeren. (art. 27 lid 4 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Beroepstermijn (2)

Kan de OR de procedure bij de kantonrechter doorlopen als de OR de termijn voor het starten van de procedure heeft laten verstrijken omdat de Bedrijfscommissie te laat is met het uitbrengen van advies? (JAR 1997/3)
Uitspraak Kantonrechter Rotterdam: Nee, de OR is niet-ontvankelijk want de termijnen van artikel 36 lid 4 WOR zijn bedoeld om een voortgang van de procedure te bewerkstelligen en de OR heeft een eigen verantwoordelijkheid om de termijnen in acht te nemen. (art. 36 lid 3 en 4 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Beroepstermijn (1)

Moet de ondernemer binnen een maand nadat de OR de nietigheid van een besluit heeft ingeroepen, aan de kantonrechter vragen te verklaren dat de OR ten onrechte de nietigheid heeft ingeroepen? (ROR 1985/32)
Uitspraak Hoge Raad: Nee, dat volgt niet uit de wet en bovendien zouden besluiten waarbij de OR ten onrechte de nietigheid heeft ingeroepen ook krachteloos worden als de ondernemer niet op tijd zo'n verzoek doet aan de kantonrechter. (art. 27 lid 5 WOR) 

Lees meer