Jurisprudentie Spaarregeling/Winstdeling en de OR. Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot het treffen van een spaarregeling en hoe is het wettelijk geregeld met wijzigingen in de winstdelingsregeling. Lees de gerechtelijke uitspraken.

Uitspraak: Wijziging winstdelingsregeling

Kunnen de correcties die de ondernemer heeft aangebracht in de berekening van het winstdelingspercentage worden aangemerkt als een wijziging van de winstdelingsregeling? (JAR 2007/298)
Uitspraak kantonrechter: Ja, de correcties betreffen een materiële wijziging van de winstdelingsregeling en door het toepassen van de correcties voerde de ondernemer eenzijdig een wijziging van de winstdelingsregeling door; de OR heeft terecht de nietigheid van deze wijzigingen ingeroepen

Lees meer

Uitspraak: Spaarregeling

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot het treffen van een spaarregeling terwijl de ondernemer geen invloed uitoefent op voorwaarden en tarieven? (3 maart 1993)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector: Nee, het instemmingsrecht van de OR heeft betrekking op een besluit van de ondernemer tot het onderbrengen van gespaarde gelden bij een zelfstandig spaarfonds. 

Lees meer