Jurisprudentie Werkoverleg en de OR - lees de uitspraak op de vraag 'Valt de training voor de chauffeurs onder het instemmingsrecht van de OR?' en  'Is een besluit om werkoverleg via klankbordgroepen te laten verlopen een instemmingsplichtig besluit?'

Uitspraak: Instemmingsrecht werkoverleg

1. Valt de training voor de chauffeurs onder het instemmingsrecht van de OR? 2. Is een besluit om werkoverleg via klankbordgroepen te laten verlopen een instemmingsplichtig besluit? (Vindplaats onbekend)
Uitspraak Kantonrechter: 1. Ja, de regeling personeelsopleiding was van algemene aard en niet incidenteel, tevens was de CAO hierop niet van toepassing. 2. Ja, het overleg in de klankbordgroepen dient gezien te worden als een werkoverlegregeling. 

Lees meer