De geluiden van uw werkvloer boven tafel

SBI Formaat biedt u ondersteuning bij het vormgeven en uitvoeren van kwantitatieve onderzoeken naar uiteenlopende thema’s. ‘Vooruitgang’ is het uiteindelijke doel van alle onderzoeken waarbij wij u van dienst kunnen zijn. Wij helpen u immers tot inzichten te komen die bruikbaar zijn in de verdere ontwikkeling van uw ondernemingsraad, uw organisatie, of een onderdeel daarvan. Door onderzoeksbevindingen te gebruiken bij het tot stand komen/bijsturen van beleid, vergroot u niet alleen het draagvlak, maar ook de kwaliteit van beleidsadviezen of -beslissingen.

U wilt vormgeven aan:

  • een peiling van meningen en suggesties van medewerkers (achterban/personeelsraadpleging)
  • een evaluatie van beleid, een pilot, een organisatieverandering of een evenement

Wij denken met u mee en voeren uit!

In de kwantitatieve onderzoeksprojecten waarbij SBI Formaat ondersteuning biedt, wordt gebruik gemaakt van de inzet van enquêtes. Dergelijk onderzoek maakt het immers mogelijk tot cijfermatige inzichten te komen en uitspraken te doen over de meningen van grotere groepen medewerkers binnen uw organisatie. SBI Formaat beschikt over een geavanceerde enquêtetool die het mogelijk maakt personeelsraadpleging en/of beleid -en evaluatieonderzoek uit te voeren met behulp van online vragenlijsten. In zo’n onderzoek wordt de doelgroep per e-mail uitgenodigd voor een digitale enquête die via een beveiligde link op het internet door hen kan worden ingevuld met behulp van een computer, laptop, tablet of smartphone: plaats- en tijdonafhankelijk. Dit is een snelle, gebruiksvriendelijke en tevens tijd -en kostenbesparende vorm van onderzoek.

Ons plan van aanpak is als volgt:

  • Inventariserend gesprek (behoefte en toespitsing onderzoek)
  • In samenspraak komen tot opzet onderzoek en vragenlijst
  • Bouwen (online) enquête, proefdraaien en optimaliseren
  • Uitvoering onderzoek (van distributie tot dataverzameling)
  • Rapportage van de resultaten in de gewenste vorm(en)
  • Evaluatie onderzoeksuitkomsten en advisering over vervolg

Geïnteresseerd? Meer weten?

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met SBI Formaat:
0343-473333
info@sbiformaat.nl