Samen bereik je zoveel meer! Medezeggenschap is een krachtig instrument om oplossingen te vinden voor de vragen van uw organisatie. En om betrokkenheid van collega’s te vergroten. Medezeggenschap roept ook vragen op; over de rechten en plichten van een ondernemingsraad, over effectieve samenwerking tussen OR, HR en directie, over het formuleren en verwoorden van krachtige adviezen en over het voeren van een goed gesprek. Over reorganisatie, duurzaam HR beleid en de rol die medezeggenschap hierbij kan spelen. Kortom: zoveel organisaties, zoveel vragen op het vlak van medezeggenschap.

Juist daarom ontwerpt SBI Formaat graag oplossingen op maat. Wanneer u kiest voor een maatwerktraining, inventariseert een collega van SBI Formaat uw vragen en verdiept hij zich in uw situatie. Op basis hiervan, doen wij een voorstel voor een trainingsprogramma. Zo geeft de training (mogelijk aangevuld met advies of coaching) antwoord op de juiste vragen. Uw vragen. Zodat er direct rendement in de praktijk ontstaat.

SBI Formaat heeft op iedere medezeggenschapsvraag een antwoord. Door op maat de juiste collega’s voor u in te zetten, beschikt u over een rijk netwerk aan deskundige professionals met verstand van medezeggenschap. Zo werken we samen met u aan zinvolle medezeggenschap en passende oplossingen voor uw vragen.