“Het MTO toont voor enkele afdelingen opvallend lage scores. Wat zit daarachter?”
“Onze vertrouwenspersoon krijgt meerdere signalen rond pesten, intimidatie of ander ongewenst gedrag.”
“De OR ontvangt klachten van medewerkers. Ze voelen zich slecht behandeld door de organisatie.“
“Dit team heeft een cultuur die niet gezond is. En niet bevorderlijk voor het werk.”
HR-adviseur: “Deze leidinggevende vindt geen aansluiting bij het team. Zijn voorganger lukte het ook niet.”
“Er is een kloof tussen wat medewerkers ervaren en wat de top daarvan weet.”
Directielid: “Ondanks alle feedbacktrainingen spreken mensen elkaar nog veel te weinig aan? Hoe kan dat? Wat houdt hen toch tegen?”

Waarom een belevingsonderzoek?

U wilt dat medewerkers hun kwaliteiten optimaal benutten. Tegelijk krijgt u signalen dat mensen daarbij belemmeringen ervaren. Belemmeringen die te maken hebben met de gegroeide cultuur, ongeschreven regels of ongewenst gedrag. Hoe krijgt u daar een vinger achter?

Hoe doorbreek je ongewenste patronen? Dat is lastig als medewerkers zich niet (meer) direct uitspreken tegen de juiste persoon. Of als de mensen zich niet bewust zijn van de patronen die hen hinderen. Soms klagen medewerkers wel, maar lukt het hen niet om klachten om te zetten in actie. Wat belemmert hen en wat hebben ze nodig? Een belevingsonderzoek geeft antwoorden op deze vragen.

Onze aanpak

We houden individuele interviews met de medewerkers. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Soms spreken we met alle medewerkers uit een team. In andere gevallen trekken we een steekproef. Zo nodig vullen we de informatie uit de interviews aan met observaties op de werkvloer. We onderbouwen onze bevindingen cijfermatig.

Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek werken we samen met een projectgroep uit de organisatie. In overleg met deze groep zetten we de volgende stappen:

Stap 1: vooronderzoek
Stap 2: vraagstelling en onderzoeksaanpak
Stap 3: uitvoering van het onderzoek
Stap 4: rapportage en aanbevelingen
Stap 5: optioneel: uitvoering vervolgtraject (training, coaching, teambegeleiding, workhops, MD-traject enz.)            

Wat levert het onderzoek op?

U krijgt een schat aan informatie over wat medewerkers bezighoudt en wat ze nodig hebben om optimaal tot hun recht te komen, nu en in de toekomst. We bieden handvatten voor het doorbreken van ongewenste cultuuraspecten en voor het ontwikkelen van gewenst gedrag.

Ook de medewerkers waarderen de gesprekken. Ze vinden het prettig hun verhaal te doen. Zaken worden helder en ze komen op ideeën voor verbetering. U merkt dat de uitvoering van het onderzoek al iets teweeg brengt.

“Ik ga dit nu toch met mijn teamleider bespreken.”
“Dit gesprek heeft mij aan het denken gezet.”
“Worden de uitkomsten ook met ons besproken?”
“Goed dat de directie investeert in dit onderzoek.”

SBI Formaat

Wij ondersteunen organisaties op gebied van medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. Wij staan voor dialoog tussen management en medewerkers. Onze trainers en adviseurs hebben een grote expertise in het werken met mensen uit alle geledingen van de organisatie. 

Een belevingsonderzoek in uw organisatie

We voeren graag met u een oriënterend gesprek over een MBO als mogelijk middel om een vraagstuk in uw organisatie te onderzoeken.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met SBI Formaat:
0343 - 47 33 33
info@sbiformaat.nl