Waarom SBI Formaat? Wat is onze droom?

SBI Formaat wil alle werkenden tot hun recht laten komen in een gezonde en duurzame omgeving. Persoonlijke groei die zowel binnen als buiten de organisatie effect heeft. We ondersteunen daarmee de duurzaamheid van bedrijven en bevorderen goede arbeidsverhoudingen. We vergroten werkplezier, kwaliteit van arbeid en innovatiekracht.

Hoe pakken we dat aan?

Wij omarmen alle initiatieven die werkenden de kans geven om te groeien. We bevorderen de dialoog tussen onderneming en medewerker om hen een stap vooruit te helpen. We versterken de rol van de werknemer en de dialoog in het bedrijf door te werken met ondernemingsraden en medezeggenschapspartners, individuele OR-leden, vakbonden, HR en directie. In onze aanpak zoeken we de verbinding tussen deze spelers . Wij werken aan goede arbeidsverhoudingen en sterke, zinvolle medezeggenschap.

Dit betekent voor ons medezeggenschap die:                                                   

 • plezierige en gezonde werkomstandigheden stimuleert;
 • talent laat bloeien en inzet op energiek, toekomstgericht opleidingsbeleid;
 • goede arbeidsverhoudingen en ‘het meedoen’ van medewerkers bevordert;
 • sociaal innovatief samenwerkt met medewerkers;
 • durft te kiezen voor de  lange termijn;
 • kritisch en constructief te werk gaat;
 • in verbinding met verschillende stakeholders (directie, HRM, medewerkers, politiek, vakbonden) binnen en buiten de organisatie tot oplossingen probeert te komen.

Ook verbinden wij verschillende organisaties met elkaar. We stimuleren ‘van-werk-naar-werk’-trajecten en werken aan duurzame emancipatie van de betrokkenen. Binnen en buiten de organisatie stimuleren we zelfregie van mensen. Door onderzoek naar werkgeluk of met WorkLife coaching. Zo krijgen mensen ruimte en kunnen zij deze ook nemen. Doel: een leven lang groeien en bloeien!

Wat hebben we daarvoor in huis?     

Wij adviseren, coachen en trainen (Europese) ondernemingsraden, werkenden en vakbonden. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling vormen een belangrijk deel van onze expertise. Onze professionals en specialisten opereren in sectorteams en weten daardoor welke ‘taal’ er wordt gesproken en welke vragen er in welke context actueel zijn. We hebben hiermee een stevig fundament opgebouwd en geven oplossingen op maat voor uw vraag. Daarnaast hebben wij een groot netwerk van wetenschappers, politici en sociale partners waarmee we werken aan oplossingen voor complexe vragen over hoe werk werkt. Dat doen wij vanaf een prachtige thuisbasis: Landgoed Zonheuvel in Doorn. Hier bouwen wij samen met ons netwerk het Huis van Arbeidsverhoudingen. Graag werken we met u aan economische en menselijk meerwaarde. We brengen daarvoor mensen binnen en buiten de muren van organisatie bij elkaar en gaan graag elke uitdaging met u aan!

Onze visie op leren

U komt bij ons om antwoorden te formuleren op uw vragen. Om inspiratie op te doen. Om te leren hoe u uw vraagstukken samen aan kunt pakken. Dan is het goed om te weten hoe wij naar leren kijken. Deze waarden en overtuigingen drijven ons in ons werk met deelnemers:

 • Leren, ontwikkelen en veranderen begint bij uzelf
 • Meedenken & meedoen loont
 • U zit aan het roer van uw leerproces
 • U leert succesvol door bij de praktijk aan te sluiten
 • Wat u leert is waardevol voor u persoonlijk en voor de context waarin u werkt
 • Samen leert u meer
 • U uw vraag en uw situatie staan centraal
 • Uw kracht is de sleutel tot groei
 • ‘Kennen en kunnen’ vraagt om ‘willen en durven’
 • Leren is ons gezamenlijke proces, het resultaat is van u