Zou u een kijkje willen nemen in uw organisatie over 10 jaar? U zou verrast zijn hoe er dan gewerkt wordt. Hoe competente medewerkers zich ook dan met plezier inzetten voor de beste resultaten. En u zult blij zijn dat er vandaag al stappen naar die nieuwe organisatie  zijn gezet. Want morgen start vandaag.

Reageren op veranderingen

Nooit eerder veranderden de inhoud van het werk en arbeidsverhoudingen zo sterk als vandaag de dag. Robots lijken steeds meer taken van mensen over te nemen. Geavanceerde IT maakt werkzaamheden overbodig. De beroepsbevolking ontgroent en vergrijst. En flexibilisering neemt sterk toe. Hoe reageert uw organisatie hierop? Door vast te houden aan traditionele structuren en werkwijzen of door te vernieuwen?

Klaar voor morgen

De ingrijpende ontwikkelingen van nu zijn bij uitstek belangrijk voor het werk van HR en OR. Om klaar te zijn voor de wereld van straks moet u weten hoe werk werkt – nu en in de toekomst. Want daarin ligt de kiem voor de veranderingen van morgen. Goed georganiseerde medezeggenschap en duurzame participatie zijn daarbij sleutelbegrippen. Dit zijn dan ook thema’s waarop SBI Formaat zich richt. Wij zijn graag uw partner in de veranderingsprocessen die u te wachten staan.

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. SBI Formaat helpt u de medezeggenschap in uw organisatie te professionaliseren en versterken. We coachen de medezeggenschapspartners om productief te overleggen. Of we zoeken samen met u naar effectieve oplossingen voor zinvolle internationale medezeggenschap. Wilt u een gericht advies bij een reorganisatievraagstuk? Of is er een training nodig om wegwijs te raken binnen het OR-werk? SBI Formaat is marktleider in medezeggenschapsscholing. Met uw vragen bent u bij ons aan het juiste adres.

Duurzame participatie: altijd passend en plezierig werk

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame participatie om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren. Bijvoorbeeld door directie, HRM, OR en andere medewerkers met elkaar in gesprek te brengen en duidelijk te krijgen waar zij staan en welke rol zij kunnen spelen. Wij bieden gerichte trainingen, coaching en begeleiding om medewerkers in de hele organisatie te helpen hun doelen te bereiken.

SBI Formaat: ervaren professionals

SBI Formaat is voortgekomen uit FNV Formaat en SBI Training & Advies. Al meer dan een halve eeuw begeleiden wij ondernemingsraden en HR-afdelingen. Onze wortels liggen in de brede vakbeweging. En door onze jarenlange ervaring beschikken we over een sterk netwerk binnen politiek, wetenschap, werkgevers- en werknemersorganisaties.
Onze trainers en adviseurs zijn uiterst ervaren en capabel. U kunt dan ook met elke vraag op het gebied van arbeidsverhoudingen bij ons terecht. Om relevante kennis in huis te krijgen en te kiezen voor de meest effectieve aanpak voor uw plannen. En om in elke stap van het veranderingsproces professioneel begeleid te worden.

Wat vindt u bij SBI Formaat?

  • Analyse van de bedrijfsplannen en de gevolgen voor de medewerkers.
  • Duidelijkheid over de rol van directie, medewerkers, OR en HR. Advies en begeleiding bij het versterken van de samenwerking.
  • Training en advies op maat bij de uitvoering van uw plannen op het gebied van zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie of sterke arbeidsverhoudingen.
  • Gerichte trainingen en coaching voor ondernemingsraden en alle medewerkers.
  • OR Advieslijn voor korte vragen.
  • Uitgebreid aanbod open inschrijvingstrainingen.
  • Een breed netwerk van deskundige trainers, adviseurs en coaches dat tot uw beschikking staat. Contacten met andere organisaties, wetenschap en sociale partners.
  • Deskundige begeleiding voor Europese medezeggenschap.
  • Een vast aanspreekpunt voor al uw vragen.
  • Een prachtig, groen en duurzaam onderkomen voor al uw bijeenkomsten, trainingen en conferenties op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

SBI Formaat en Odyssee

Op 1 januari 2017 is de stichting Odyssee gefuseerd met de stichting SBI. De stichting SBI is aandeelhouder van onder meer Landgoed Zonheuvel en van SBI Formaat. Door deze fusie zullen voordelen ontstaan voor beide stichtingen. Deze fusie biedt ook Odyssee en SBI nieuwe mogelijkheden om onderling samen te werken en zo de dienstverlening verder te ontwikkelen. De nieuwe stichting gaat verder onder de naam Stichting SBI. Odyssee bv blijft zelfstandig opereren en dezelfde hoge kwaliteit bieden in de medezeggenschap en in duurzame inzetbaarheid (vitaliteit) en Pensioen in Zicht. Odyssee bv is gevestigd in Doorn.

Contact

Wilt u weten wat SBI Formaat voor uw organisatie kan betekenen? Of zoekt u concrete oplossingen voor uw vraagstukken op het gebied van medezeggenschap of duurzame participatie? Neem dan vandaag nog contact met ons op:
0343-473333
info@sbiformaat.nl