SBI Formaat verbetert arbeidsverhoudingen. Om te beginnen door werk voor iedereen een onderwerp van gesprek te maken. Maar ook door uw invloed op werk, werkomgeving, en loopbaan te vergroten. Onze expertise biedt een goede bodem voor het faciliteren van het inspirerende gesprek tussen werkgevers en vakbonden, tussen politiek en maatschappelijke organisaties over de (toekomst van de) arbeidsmarkt. De ideeën en perspectieven van dit netwerk brengen we bij elkaar in het Huis van Arbeidsverhoudingen; een huis waarin iedereen welkom is die wil bijdragen aan organisaties waarin het prettig werken is en waar niemand aan de zijlijn staat.

De professionals van SBI Formaat zetten zich maximaal in voor goede arbeidsverhoudingen en voor de kwaliteit van arbeid. Met de focus op duurzame participatie en medezeggenschap van werknemers, leggen we een stevige basis voor constructieve inbreng in alle lagen van de organisatie. Wij zijn er voor werknemers met hart voor de zaak en voor organisaties met hart voor werknemers.