Steunpunt internationalisering buitenland

‘Sorry, dat is in het buitenland besloten’ is in internationale concerns een veelgehoorde uitspraak. Wat kan de OR eraan doen? Veel!

Tijdens de tweede praktijkmiddag op 12 oktober 2018 krijgt u praktische tips en aanwijzingen voor het medezeggenschapswerk in een internationaal concern. Frits van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland BV, hebben we onder anderen bereid gevonden zijn ervaringen te delen. De Nederlandse vestiging heeft onder elke nieuwe buitenlandse moeder altijd een mate van zelfstandigheid weten te behouden. Hoe leg je die zelfstandigheid goed vast, wat zijn daarbij de voornaamste ijkpunten? 

Er zijn nog plaatsen, dus geeft u zich snel op!

SBI Formaat heeft kennis over ‘internationalisering en medezeggenschap’ gebundeld in het Steunpunt Internationalisering. Dat is hard nodig want onze specialisten komen allerhande urgente vragen tegen. Wat doe je als de lokale bestuurder van het dochterbedrijf zegt ‘Dat besluit is al genomen, ik kan er niets meer aan doen’? Hoe krijgt de OR greep als de aansturing versnipperd is over verschillende afdelingen? Wat zeggen financiële overzichten nog, als het resultaat van de locatie wegvloeit in afdrachten aan het concern als gevolg van interne verrekenprijzen? 

Het blijkt lastig voor een OR om invloed te hebben op beleid dat wordt gedomineerd door andere niet direct zichtbare krachten. Toch is het ook in die situaties mogelijk beweging te krijgen en het medezeggenschapswerk succesvol te doen. Hoe? Mail of bel even met een van onze specialisten van het Steunpunt Internationalisering: steunpuntinternationalisering@sbiformaat.nl, 0343 473 333 


De volgende experts maken deel uit van het Steunpunt Internationalisering:
Floris Jan Koen, Trainer/adviseur, team Overheid
Peter van Mackelenbergh, Trainer/adviseur, team Industrie
Paul van de Priem,  Adviseur en lid Steunpunt Governance
John Snel, Trainer/adviseur, team Industrie
Marijke Minnaard, Trainer/adviseur, team Zakelijke Dienstverlening en Logistiek
Sjef Stoop, adviseur/opleider EOR Service