SKOUT in de Zorg Stichting SBI arbeidsmarkt

Stichting SBI, waaronder SBI Formaat valt, heeft als doel: het bijdragen aan duurzame arbeidsverhoudingen en duurzaam (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, daarbij ruimte biedend aan allen die daarbij een inbreng willen leveren. SKOUT in de zorg is een innovatief arbeidsmarktproject wat perfect past bij het doel van de Stichting.

SKOUT in de zorg is een samenwerkingsverband tussen de 6 werkgevers (Abrona, Zorgspectrum, Reinaerde, De Burg, Zorggroep Charim, Bartiméus) en De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, UWV, Utrechtzorg, Pit strategie, Meewerkend, De Parels Compagnie en Stichting SBI. Werkzoekenden of mensen die van baan willen switchen, in de zorg- en welzijnssector in regio Utrecht, konden in mei langs de pop-upstore komen. De talentscouts van SKOUTS in de zorg werven en selecteren nieuwe medewerkers voor zes verschillende werkgevers. Het idee is om kandidaten op basis van talenten te selecteren, niet op basis van opleiding of achtergrond. De geselecteerde deelnemers krijgen 4 jaar lang de kans om zich verder te ontwikkelen in een interessante baan.

Lees hieronder het artikel over SKOUT in de zorg, uit het vakblad Sprank.