ORgewenst

Organisaties met 50 of meer werknemers (dus geen fte's) zijn verplicht een ondernemingsraad te hebben.
Uit onderzoek blijkt dat er veel bedrijven zijn die ondanks dat ze meer dan 50 werknemers in dienst hebben, toch niet over een ondernemingsraad beschikken.
En daarmee doen zowel de werknemers als de organisaties zichzelf te kort. Want een ondernemingsraad heeft een grote toegevoegde waarde. Bedrijven die een ondernemingsraad hebben blijken vaker beter bestand te zijn tegen de economische crisis en medewerkers zijn meer betrokken bij het bedrijf.

Voor bedrijven die verplicht zijn om een ondernemingsraad te hebben, maar daar nog niet over beschikken, heeft SBI Formaat ORgewenst opgericht:
Een ondernemingsraad omdat u hem wilt, niet omdat het moet.

Nog geen ondernemingsraad?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven geen ondernemingsraad hebben:

  • Ze hebben pas kort meer dan 50 werknemers in dienst en zijn er nog niet aan toegekomen om een ondernemingsraad te installeren
  • De werkgever ziet het belang niet zo in van een ondernemingsraad
  • Er stellen zich geen kandidaten beschikbaar voor de ondernemingsraad
  • etc.

Wilt u ook een ondernemingsraad in uw bedrijf?

SBI Formaat kan bedrijven en werknemers van dienst zijn met het oprichten van ondernemingsraden. Hoe?

  • Wij bieden kosteloos een oriënterende sessie aan op uw bedrijf om in gesprek te gaan met werkgever en een aantal werknemers om het belang van een ondernemingsraad voor uw bedrijf te bespreken, juist in deze tijd!
  • Wij stellen indien gewenst een plan van aanpak op met een tijdschema om er voor te zorgen dat er ook binnen uw bedrijf een OR komt.
  • Wij hebben beproefde middelen om werknemers te interesseren voor de ondernemingsraad. Middels de Verkiezingsmanager zorgen wij er zelfs voor dat er zich meer kandidaten voor de OR melden dan er plaatsen zijn. Verkiezingen zijn dus noodzakelijk. Resultaat gegarandeerd!
  • SBI Formaat kan scholingstrajecten, advies en coaching aanbieden voor individuele OR-leden en voor de OR als geheel. Wij zijn marktleider op het gebied van het scholen van ondernemingsraden.

Meer weten over ORgewenst?

Neem direct contact op met SBI Formaat: 0343 - 47 33 33 of info@sbiformaat.nl