‘Weten wat er speelt en evalueren wat je hebt bereikt en wat er beter kan’. Zowel voor een ondernemingsraad, als HR en de directie van een organisatie zijn deze zaken van groot belang. Onderzoek is een nuttig middel om tot inzichten te komen die verdere ontwikkeling van uw organisatie (of een onderdeel daarvan) mogelijk maken. SBI Formaat ondersteunt u door middel van diverse vormen van onderzoek: kwantitatief en/of kwalitatief; we bepalen met u de meest geschikte onderzoeksopzet om uw vraag te kunnen beantwoorden en voeren als deskundige, onafhankelijke partner het onderzoek voor u uit. Van digitale/online enquêtes tot klankbordgroepen en persoonlijke interviews. Van thema-specifieke achterban/personeelsraadplegingen, belevingsonderzoeken of beleidsevaluaties tot algemene medewerkers-tevredenheidsonderzoeken. Wij denken graag met u mee!

Lees meer over onze mogelijkheden op het gebied van Belevingsonderzoek en Kwantitatief Onderzoek.