Een OR-vraag?

Inhoudelijke vragen? De OR Advieslijn helpt u graag snel verder.

Bel ons op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur via 0343 - 473 473

Of stel uw vraag per mail: oradvieslijn@sbiformaat.nl


U krijgt snel en deskundig antwoord op vragen als:

  • welke bemoeienis heeft de OR met een sociaal plan of transitievergoeding?
  • hoe kan de OR betrokkenheid organiseren van gedetacheerde collega’s?
  • kan de werkgever arbeidsvoorwaarden wijzigen zonder overleg met de OR?
  • heeft de OR eigen beslisbevoegdheid over gewenste scholing, trainingsinstituut of adviseur?
  • hoe kan de OR meer inhoud geven aan contacten met de RvT of RvC?
  • ......en uw vragen over fusie, reorganisatie en overname, toepassing WOR bepalingen, Arbowet, WWZ, WFW, arbeidsrecht, HR beleid en actuele ontwikkelingen over participatie, medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid, de organisatie van de OR verkiezingen, OR faciliteiten.

Gratis

Wij bieden deze dienstverlening wanneer het een korte(re) vraagbeantwoording betreft gratis aan! Is een uitgebreidere bestudering van uw vraag en bijbehorende stukken gewenst dan doen wij u een voorstel met een prijsopgave.

Juridische check op reglementen en bedrijfsregelingen.

Heeft u vragen over het OR/PVT-reglement of een OR Commissie instellingsbesluit, gedragscode, ziekteverzuimprotocol, vakantie- en verlofregeling, regeling gebruik bedrijfsmiddelen, statuten, het directie- bestuurs- RvC/RvT reglement? Wij helpen u graag daarbij. Met een tijdsbeslag van 1 tot 4 uur verzorgen wij voor u een juridische check.
 

Heeft uw vraag betrekking op een complexer onderwerp en zoekt u daarvoor ondersteuning van een organisatieadviseur? SBI Formaat heeft een aantal gespecialiseerde organisatieadviseurs die u kunnen helpen.