De ondernemingsraad en duurzame garantiebanen voor nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking

Mensen met een beperking willen graag een echte baan en volwaardig meedoen. Ze hebben daarbij wel vaak wat hulp nodig. Collega’s spelen dan een belangrijke rol. De ondernemingsraad kan het initiatief nemen om garantiebanen te introduceren met ondersteuning van collega’s. Zo werkt de OR mee aan de banenafspraak én het bedrijf draagt bij aan een inclusieve samenleving.
Werkgevers, overheid en vakbonden hebben afspraken gemaakt over banen voor mensen met een beperking, de zogenaamde ‘garantiebanen’. Garantiebanen realiseren is niet eenvoudig. Om arbeidsbeperkte werknemers succesvol en duurzaam te plaatsen is een goede inbedding in de organisatie, draagvlak bij het personeel en goede begeleiding cruciaal. De introductie van de werkmaat - een collega die de werknemer met de arbeidsbeperking steunt vanaf het moment dat deze start op de werkvloer - helpt hierbij. 

Draagvlak binnen organisaties – de OR neemt initiatief

Bij een plaatsing van arbeidsbeperkten blijkt vooral de medewerking van collega’s doorslaggevend. Helaas blijkt ook vaak dat onbekend, onbemind maakt en dat een gebrek aan betrokkenheid van collega’s een geslaagde plaatsing van een werknemer met een beperking belemmert. Een ondernemingsraad kan namens de werknemers er voor zorgen dat het thema ‘garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ een onderwerp van gesprek, onderzoek én aanpak wordt binnen het eigen bedrijf of de organisatie. Daartoe kan de OR onder meer zijn initiatiefrecht benutten. Na overleg tussen de OR en de bestuurder-directeur is het van groot belang dat óók de afdelingen P&O of HRM, Communicatie en Financiën, evenals leidinggevenden én werknemers op de afdelingen betrokken worden bij de aanpak om nieuwe garantiebanen te realiseren.

125.000 Garantiebanen

Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. In datzelfde akkoord is afgesproken dat de overheid zelf zorgt voor 25.000 banen binnen gemeenten, rijksoverheid en andere overheidsorganisaties.
De OR kan – met verwijzing naar de afspraken in het Sociaal Akkoord – het onderwerp ‘Garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ agenderen op de agenda van het overleg tussen de OR en de WOR-bestuurder.

Wat kan uw OR doen?

Het agenderen van het thema ‘duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ op de agenda van het overleg van de OR met de bestuurder-directeur van het bedrijf, instelling of organisatie. Het bespreken van dit thema door OR en bestuurder-directeur is gericht op het maken van afspraken over de bijdragen van de afdelingen P&O of HRM, Financiën en Communicatie, evenals de betrokkenheid van managers en leidinggevenden bij:

  • het onderzoek naar en de organisatie van de stappen in het personeelsbeleid om nieuwe garantiebanen voor meerdere arbeidsbeperkten te realiseren;
  • het werven van arbeidsbeperkten voor passende nieuwe functies;
  • het realiseren van draagvlak en een goede (achterban)communicatie gericht op passende ondersteuning door collega’s;
  • de begeleiding van vrijwillige en betrokken collega’s die zich inzetten als klankbord en motivator voor de nieuwe collega’s.
  • de werving onder werknemers van betrokken collega’s, als klankbord en motivator voor de nieuwe collega’s.

SBI Formaat heeft trainers en adviseurs met specialistische kennis van de rol van de OR bij het realiseren van garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Verder bieden we aparte workshops aan voor ondernemingsraden in de profit- en in de non-profit sector.

Aan de slag met dit thema?

Maak hieronder uw keuze hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Bel dan 0343 - 47 33 33.