Medezeggenschap kent veel verschillende vormen. Naast een OR of PVT kan medezeggenschap bijvoorbeeld plaatsvinden in de context van een cliëntenraad, vrijwilligersraad, deelnemersraad, oudercommissie, (verpleegkundige) adviesraad of medezeggenschapsraad. Iedere context van medezeggenschap kent zijn eigen spelregels. Hierin maakt SBI Formaat u graag wegwijs. Ook doen zich soms juridische of organisatorische vraagstukken voor, waarbij u wel wat advies kunt gebruiken. SBI Formaat beschikt over de juiste kennis om u hiermee te helpen. Om welke vorm van medezeggenschap het ook gaat, het goede inhoudelijke gesprek staat centraal. Onze trainers en coaches helpen u met de bouwstenen van deze dialoog.

Aan de slag met dit thema?

Maak hieronder uw keuze hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Bel dan 0343 - 47 33 33.

Maatwerktrainingen

Training voor cliëntenraden

Wilt u een training voor uw cliëntenraad?
Wij kunnen een dag organiseren waarin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen naar voren kunnen komen:

  • Kennis op hoofdlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);
  • Werkwijze voor een cliëntenraad en wettelijke bepalingen;
  • Verschillende soorten van overleg en hun status;
  • Het netwerk van een cliëntenraad;

Training voor de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR)

De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR of VVAR) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over zaken die de kwaliteit van de zorgverlening raken.
Mede door veranderingen in de financiering van de zorg vinden binnen zorginstellingen grote veranderingen plaats. De VAR denkt actief mee over de gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. De adviezen van de VAR zijn erop gericht deze kwaliteit te behouden en verder te ontwikkelen.

Als adviseur van de Raad van Bestuur heeft de VAR goede adviesvaardigheden nodig. SBI Formaat ondersteunt uw VAR met training op maat.

Veelvoorkomende thema’s in onze trainingen voor de VAR:

  • De rol die uw VAR wil spelen in de organisatie
  • Het verzamelen van informatie binnen en buiten de organisatie
  • Het voorbereiden van adviezen
  • Het overtuigend presenteren van adviezen
  • Samenwerking en taakverdeling binnen de VAR

Onze trainingen voor de VAR worden uitgevoerd door trainers met ervaring in de gezondheidszorg. De trainer voert een voorgesprek met de VAR en stelt de training samen op basis van uw wensen.

Coaching

Voor veel uiteenlopende vragen die vanuit het medezeggenschapswerk ontstaan is coaching een geschikte vorm om resultaten te bereiken. Denk hierbij aan persoonlijke en individuele vragen over bijvoorbeeld het voeren van lastige gesprekken in medezeggenschaps-context. Of aan vaardigheden waar het team op gecoacht kan worden, zoals het onderling ondersteunen en gezamenlijk communiceren.

Individuele coaching

U gaat 1 op 1 aan de slag met een ervaren coach over die vragen waar u in de OR tegenaan loopt. Bijvoorbeeld rondom assertiviteit, effectieve gespreksvoering of presentatievaardigheid.

Teamcoaching

U gaat als OR-team aan de slag met een coach die een of meer overleggen van de PVT bijwoont. U krijgt feedback op uw manier van overleggen en werken. U krijgt handvatten om effectiever en plezieriger samen te werken. Ook het coachen van de overlegvergadering behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het coachen van de stappen voorbereiden, vergaderen en nabespreken van een Overlegvergadering.

E-learning

Nu bij SBI Formaat: online en blended leren

Wij bieden twee verschillende online producten aan, namelijk virtual classroom en e-learning. Hieronder leest u meer over ons aanbod.

Met het nieuwe aanbod virtual classroom van SBI Formaat kunt u leren waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. U kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer(s), op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u de lesstof toepast in uw eigen praktijk.
E-learning kunt u daarentegen op uw eigen moment volgen. Deze opleidingen volgt u via uw persoonlijke website en u wordt op afstand begeleid door een professionele trainer. De vraagstellingen, toetsen en video’s maken de theorie interactief.

Wilt u meer informatie of hebt u interesse in online en/of blended leren? Klik hier of neem contact op met onze online specialisten: Brigitte Diderich (brigitte.diderich@sbiformaat.nl / 06 525 99 037) of Maayke Somers (maayke.somers@sbiformaat.nl / 06 525 99 002).