Passen structuur en werkwijze van onze huidige medezeggenschap nog bij de behoeften van onze organisatie in de toekomst? Steeds meer organisaties gaan vanuit deze vraag aan de slag met vernieuwing van de medezeggenschap. Mogelijke aanleidingen voor vernieuwing van de medezeggenschap zijn:

  • Een wijziging in de organisatiestructuur
  • Ontwikkeling van zelfsturing bij de medewerkers
  • Knelpunten in het functioneren van de bestaande medezeggenschap

De uitkomsten van het vernieuwingsproces verschillen sterk per organisatie. Vaak wordt een vorm gekozen die participatie van de medewerkers stimuleert. SBI Formaat onderzoekt samen met u de doelen van vernieuwing van de medezeggenschap. Vervolgens verkennen we mogelijke oplossingen. Ons uitgangspunt is dat de inrichting van de medezeggenschap aansluit bij de behoeften van uw organisatie.

Hieronder vind u interessante hand-outs over de trends en geboden bij vernieuwing in de medezeggenschap.
  

Aan de slag met dit thema?

Maak hieronder uw keuze hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Bel dan 0343 - 47 33 33.

Bekijk hier inspirerende voorbeelden van medezeggenschapsraden die vernieuwing in de medezeggenschap hebben toepast.

Maatwerktrainingen

Vernieuwing van de medezeggenschap in onze organisatie

Verkennende training  voor de OR
Duur: 1 dag

Thema 1: Nut en noodzaak van vernieuwing van de medezeggenschap: Waar zitten problemen? Waar zien we kansen?
Thema 2: Wat gebeurt in andere organisaties rond vernieuwing?
Thema 3: Discussie met stellingen: Wat vinden wij belangrijk voor onze medezeggenschap?
Thema 4: Eerste brainstorm: Hoe geven we de medezeggenschap concreet vorm?
Thema 5: Stappenplan: Hoe gaan we verder?

Het opzetten van een klankbordgroep

Training voor de OR
Duur: 1 dag

Een klankbord groep is een groep medewerkers die bereid is om de OR te voeden met informatie.

Thema 1: Wat willen we bereiken met de klankbordgroep?
Thema 2: Wat verwachten we van de leden van de klankbordgroep?
Thema 3: Wat is de gewenste samenstelling van de klankbordgroep?
Thema 4: Hoe houden we contact met de klankbordgroep?
Thema 5: Hoe werven we de juiste personen voor de klankbordgroep?

Interactief werkoverleg

Training voor leidinggevenden uit een organisatie
Duur: 1 dag

Extra: coaching bij uitvoering van eigen werkoverleg (optioneel)
Het werkoverleg is een belangrijk middel voor het betrekken van medewerkers bij de organisatie. Hoe zorg je voor actieve deelname van de medewerkers?

Thema 1: Wat willen we bereiken met werkoverleg?
Thema 2: Wat zijn de knelpunten en wat is nodig?
Thema 3: Hoe zorg ik voor actieve deelname van de medewerkers?
Thema 4: Hoe kan ik discussies op gang brengen en weer afronden?
Thema 5: Wat zijn randvoorwaarden in de organisatie voor effectief werkoverleg?

Het aansturen van projectgroepen

Training voor OR-leden (DB-leden) uit een organisatie
Duur: 1 dag

Een OR kan projectgroepen oprichten die meedenken met het management bij de voorbereiding van een bepaald besluit. Voor zo’n projectgroep kunnen ook niet-OR-leden worden gevraagd. Hoe stuur je zo’n projectgroep aan?  

Thema 1: Wat willen we bereiken met projectgroepen?
Thema 2: Wat verwachten we van de leden van een projectgroep?
Thema 3: Hoe zorgen we voor een heldere opdracht aan de projectgroep?
Thema 4: Hoe houden we de vinger aan de pols en hoe sturen we bij?
Thema 5: Hoe gaan we om met meningsverschillen tussen projectgroep en OR of tussen projectgroep en management?
Thema 6: Hoe zorgen we voor een goede instructie aan nieuwe deelnemers van een projectgroep?

Open trainingen & events

Nieuwe Vormen van (Mede)zeggenschap 2018

Kom naar de 3de editie van Nieuwe Vormen van (Mede)zeggenschap: zeggenschap is medezeggenschap.
Thema: Vernieuwing medezeggenschap
Eerstvolgende datum: 29 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

Advies

Past de OR nog wel bij de ontwikkeling van onze organisatie? Welke effect heeft meer zelfsturing op medezeggenschap door de OR? Moeten wij als OR en bestuurder de medezeggenschap anders organiseren? Of moeten wij het anders doen? Er zijn veel redenen te noemen waarom het huidige OR-model wringt. Tijd om eens goed te kijken waar de schoen wringt en wat je kunt doen om een meer passende medezeggenschap te organiseren. Passend bij uw organisatie, bij de ontwikkeling van uw organisatie en bij de verschillende mensen die inhoud willen geven aan medezeggenschap.

Kijken naar uw werkelijkheid

Onze organisatieadviseurs zijn gewend te kijken naar het speelveld van uw organisatie. Daarbij zoomen wij in op de verschillende belangen, de ontwikkeling van uw organisatie en de competenties van de mensen die het moeten doen. Vernieuwing van medezeggenschap kan liggen in de structuur, maar ook in de competenties van mensen. Er is een harde en zachte kant van medezeggenschap die wij met u onder de loep leggen om duidelijk te krijgen waar de behoefte van vernieuwing precies zit. Verwacht van ons geen standaard oplossing, maar wel ideeën en ervaringen die u helpen een passende keuze te maken.

Hoe doen wij dat?

  • Werkconferentie; ontwerp uw medezeggenschapslandschap (doorklik programma)
  • Onderzoek met de diverse stakeholders
  • Ontwerpsessie(s)
  • Advies over de nieuwe structuur en schrijven van bijbehorende notities (zoals reglementen)
  • Begeleiden vernieuwingsprojecten
  • Organiseren & begeleiden medewerkersbijeenkomsten

 Co-creatie

 Belangrijk in onze aanpak is het begrip co-creatie. Medezeggenschap doe je namelijk samen. Bestuurder, management, medewerkers, OR, COR, vakbonden zijn allemaal partij in het proces van medezeggenschap.

Coaching

Wanneer u een mogelijk ingrijpend veranderproces ingaat zoals het vernieuwen van medezeggenschap, maakt dat veel los bij de (direct) betrokkenen. De OR en de bestuurder hebben hier samen een flinke uitdaging aan. Vragen over de bedoeling, de voor- en nadelen, een passende werkwijze en goede manieren om samen te werken met alle leden van de organisatie in dit traject, spelen allemaal een rol. Hierbij kan een betrokken en onafhankelijke coach van grote meerwaarde zijn. Als klankbord, als raadgever en om het goede gesprek over bedoeling, vorm en resultaat van medezeggenschap te faciliteren.

E-learning

Nu bij SBI Formaat: online en blended leren

Wilt u meer weten over blended leren, of online leren onderdeel maken van het opleidingsaanbod van de ondernemingsraad? Wilt u een online module speciaal voor uw ondernemingsraad? Of wilt u een training deels online en deels offline (blended)? Dat kan!
Dit nieuwe aanbod van SBI Formaat kunt u volgen waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. Zolang u maar de beschikking hebt over een rustige werkplek, een laptop/tablet/pc en een goede internet-/ telefoonverbinding. De virtual classroom is interactief: u kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer(s), op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u de lesstof toepast in uw eigen praktijk. Voor onze online modules hoeft u geen whizzkid op het gebied van computers te zijn. Vooraf krijgt u een omschrijving waarmee u eenvoudig aan de slag kunt. Met een groep van maximaal 12 deelnemers gaat u aan de slag, begeleid door een trainer en een facilitator.

Wilt u meer informatie of hebt u interesse in online en/of blended leren? Neem contact op met onze online specialisten: Brigitte Diderich (brigitte.diderich@sbiformaat.nl / 06 525 99 037) of Maayke Somers (maayke.somers@sbiformaat.nl / 06 525 99 002).