SBI Formaat biedt trainingen voor o.a. vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies. Wij beschikken ook over een pool van gecertificeerde vertrouwenspersonen die een rol kunnen vervullen in uw klachten- en/of klokkenluiderscommissie.

Integriteit en omgangsvormen

Slecht gedrag op de werkvloer is van alle tijden. Denk daarbij aan fraude, (seksuele) intimidatie, discriminatie, overtreding van veiligheidsvoorschriften en pesten. In deze tijd van reorganisaties en veranderingen kunnen de risico’s van dergelijk gedrag toenemen. De werksfeer kan verharden doordat de onderlinge competitie toeneemt. Kleine pesterijen, concurrentie tussen collega’s en (seksuele) intimidatie kunnen als middelen gezien worden om mensen weg te werken. Een samenhangend beleid op het gebied van integriteit en omgangsvormen, met een deskundige vertrouwenspersoon en een klachtencommissie kan veel schade en leed voorkomen. Dat medewerkers bijvoorbeeld ergens met hun verhaal terecht kunnen, is al een mooi begin op weg naar een plezieriger werkklimaat. De werkgever, de OR, HR en ook andere partijen in uw organisatie spelen samen een belangrijke rol om dit beleid vorm te geven, alert te zijn op ongewenst gedrag en een goede sfeer op de werkvloer te bevorderen.

Wij beschikken over een pool van ervaren, deskundige en gecertificeerde vertrouwenspersonen. Vervanging is goed georganiseerd. Ook kunnen wij een rol vervullen in uw klachtencommissie en/of klokkenluidercommissie. Natuurlijk kunnen we meer betekenen voor u. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een check van uw beleid op het gebied van ongewenst gedrag (klachtenregeling, regeling vertrouwenspersoon en integriteit), waarbij we toetsen  of uw beleid voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en de kwaliteitseisen van een dergelijk beleid. Daarna helpen we u graag verder om uw beleid te verbeteren;
  • Een incompany werkconferentie ‘Bewustwording gedrag’ waarbij verschillende partijen betrokken kunnen worden en workshops gericht op bewustwording;
  • Cultuuronderzoek, een uitgebreid onderzoek waardoor u goed inzicht krijgt in ongewenst en gewenst gedrag in uw organisatie;
  • Cursussen voor vertrouwenspersonen en workshops over (on)gewenst gedrag. Dit kan op maat voor uw bedrijf. Ook verzorgen wij regelmatig open trainingen op dit gebied.

Tip! Download hier de gratis folder 'Integriteit in de praktijk' van het 'Huis voor Klokkenluiders'.

Bekijk ook de basiscursus vertrouwenspersonen en klachtencommissies.

Leren en verbinden
“Een gerichte opleiding met aandacht voor kennis, vaardigheden en de (verdere) invulling binnen Nyrstar Budel. De vertrouwenspersonen en leden van de klachtencommissie vonden de training erg leerzaam en vonden het fijn dat ze samen op konden trekken. Inmiddels hebben zij zich breed binnen Nyrstar Budel bekend gemaakt.”
- Rob Timmermans (Head Training & Development)

Open trainingen & events

Basiscursus vertrouwenspersonen

Deze training is gericht op (nieuwe) vertrouwenspersonen, die...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden, Vertrouwenspersoon / klachtencommissie
Eerstvolgende datum: 27 november 2018
Meer data:
Duur: 1 dag

OR/HR en integriteit

Integriteit is de laatste jaren steeds meer in het nieuws en dan vooral als het geschaad lijkt te zijn ...
Thema: HR / arbeidsvoorwaarden, Vertrouwenspersoon / klachtencommissie
Eerstvolgende datum: 05 februari 2019
Meer data:
Duur: 1 dag