De wijziging van de Privacywetgeving komt eraan!

Wanneer een organisatie of bedrijf niet voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan dit grote financiële gevolgen hebben! Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De AVG is in hele Europese Unie van toepassing. Een belangrijke nieuwe verplichting voor een groot aantal organisaties en bedrijven is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming.

Voor de afdeling HR en de ondernemingsraad is het belangrijk wat de wijzigingen in de privacywet inhouden. Zij hebben namelijk een stevige stem in de invulling van het beleid rondom privacy. Natuurlijk roept de wijziging veel vragen op:

 • Wat houdt de regelgeving in en wat betekent dat mijn organisatie?
 • Wat zijn de verschillen met de WBP?
 • Is in onze onderneming een Functionaris Gegevensbescherming nodig? Zo ja, wat worden de taken en positie van deze functionaris?
 • Welk ondernemingsbeleid raakt allemaal aan de privacy van personeel?
 • Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer een organisatie “in the cloud” gaat? Welke privacy maatregelen worden daarbij opgesteld?
 • Waar moet individuele toestemming van de medewerker voor worden gevraagd en waarvoor niet?
 • Hoe wordt omgegaan met gegevens over verzuim?

Laat onze experts u helpen met uw vragen.
  

Goed voorbereiden op de AVG

Wilt u een haarscherp beeld van de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy? Concrete tips om een waardevolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het nieuwe beleid? Wij bieden twee verschillende mogelijkheden zodat u zich goed kunt voorbereiden op de nieuwe wetgeving.

 • Open training
  U volgt samen met andere deelnemers de training op een vast datum. Wees er snel bij want de trainingen raken snel vol.
 • Maatwerktraining
  Als u met meer mensen van dezelfde organisatie wilt inschrijven of een specifiek vraagstuk heeft, dan raden wij een training op maat aan.

In bijgaand artikel beschrijft onze trainer/adviseur Carolina de zes grondslagen van de AVG .
Klik hieronder om het artikel te lezen.