Normalisering van de rechtpositie van de ambtenarenstatus: een uitdaging voor de OR

 • Wat houdt de normalisering rechtspositie ambtenaren precies in en welke consequenties zijn er?
 • Zijn de Car UWO of de ARAR cao’s? Wat gaat hierin veranderen?
 • Hoe is de positie van de ambtenaren onder het Arbeidsrecht?
 • Wat verandert voor de OR? En wat gebeurt er met het Georganiseerd Overleg (GO)?
 • ​Gaat artikel 27 voortaan volledig via de OR? En wat moet de OR kennen en kunnen om klaar te zijn voor de overgang?

Op 1 januari 2020 gaat de rechtspositie van de ambtenaren veranderen. Vanaf dat moment zijn alle werknemers in dienst van een overheidsinstelling ambtenaar met een arbeidscontract. Met de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) veranderen er zaken rond arbeidsvoorwaarden en rond het arbeidsrecht. Wie onderhandelt er bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden? Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst, waarbij bekende rechten zoals de bezwarencommissie komen te vervallen.

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden rondom deze rigoureuze verandering. De hoogste tijd om u te verdiepen in de normalisering en een plan van aanpak te maken. 

Op deze themadag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken door Els Seebregts, jurist Overheid FNV, en een trainer/adviseur van SBI Formaat. Na deze dag kunt u goed voorbereid het overleg starten.

Resultaten van de dag

 • U weet wat de WNRA gaat brengen en wat de gevolgen kunnen zijn voor de rechtspositie ambtenaren;
 • U heeft inzicht in wat er op boven sectoraal niveau, sectoraal niveau en op lokaal niveau gebeurt;
 • U kent de gevolgen van de normalisatie voor de positie van het GO en de vakbond;
 • U heeft kennis van het arbeidsrecht waar ambtenaren onder komen te vallen;
 • U weet wat de gevolgen voor de medezeggenschap zijn en hoe u zich hierop voor kunt voor bereiden.

Deze dag is geschikt voor OR-leden van gemeenten, rijk, provincies en waterschappen. En voor leden van het Georganiseerd Overleg (GO).

Programma

Dag 1

9:00 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 10:30

 • Welkom en introductie in de rechtspositie van de ambtenaren

  Een korte actieve introductie op het thema van de dag en een schets van hoe het bewaken van de rechtspositie van ambtenaren op dit moment is geregeld.

10:30 - 12:30

 • Stand van zaken; wat gebeurt er op boven sectoraal en sectoraal niveau?

  Els Seebregts, jurist Overheid bij de FNV, komt vertellen over haar ervaringen bij de onderhandelingen over de WNRA. Zij is nauw betrokken bij de onderhandelingen op sectoraal en bovensectoraal niveau. Vanuit deze ervaringen kan ze ons een reëel beeld geven van de stand van zaken. De zekerheid waarmee sommige bronnen beweren dat zaken worden afgeschaft, zal zij weerleggen met informatie van de eerste hand. Heikele punten en te verwachten obstakels zal zij met ons delen. Uw vragen zijn welkom.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:45

 • Arbeidsrecht; Wet Werk en Zekerheid

  Wat betekent het dat ambtenaren onder het gewone arbeidsrecht vallen? Wat regels gelden dan voor hen? Hoe zit het met arbeidscontracten, ontslagrecht en de flexibele schil?

  Welke individuele zaken veranderen en wat kan de medezeggenschap hiermee?

14:45 - 16:00

 • De medezeggenschap

  We staan stil bij de rol van de OR. Wat gaan de veranderingen vragen van de OR en welke taken krijgen zij erbij? Waar moet de OR op letten?

16:00 - 16:15

 • Afsluiting van de dag: conclusies en vervolg.

  We zetten de uitkomsten van de dag nog eens op een rij. Met welke plannen en/ of voornemens verlaat u de dag. En wat moet er gaan gebeuren.

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300