BING en SBI Formaat over integriteit

Integriteit is de laatste jaren steeds meer in het nieuws en dan vooral als het geschaad lijkt te zijn. Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor Klokkenluiders, die organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht een regeling te hebben voor het melden van een vermoeden van een misstand.  Het is van belang te werken aan het bevorderen van het integriteitsbeleid en -bewustzijn binnen je eigen organisatie. Wat kan je preventief doen? Hoe houd je integriteit levend binnen de organisatie? Waar loop je (als OR-lid of HR-medewerker) tegen aan? Wat kan je niet of juist wel doen als OR-lid of HR medewerker?

Op deze themadag gaan we in op de vraag: wat houdt integriteit in? Met wat voor soort integriteitsdilemma’s kan je te maken krijgen? Wat kan je vanuit verschillende rollen, maar vooral ook vanuit de OR-rol doen? Wat zijn risico’s of kwetsbaarheden op dit terrein binnen uw organisatie? Vaak krijgen OR-leden wel signalen vanuit de organisatie, maar is het lastig om het onderwerp goed op de agenda van de overlegvergadering te krijgen.

BING (Bureau Integriteit) en SBI Formaat organiseren deze themadag over integriteit. Wij nodigen OR-leden van harte uit om - liefst samen met HR-medewerkers - deel te nemen aan deze interactieve dag.

Na deze dag heeft u het antwoord op deze vragen, kunt u de situatie in uw organisatie inventariseren, kent u alternatieven en bent u op de hoogte van de rol van de OR.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 10:15

 • Start van het programma

  Na een introductie bespreken we de doelstellingen van de themadag.

   

10:15 - 11:15

 • Start Reflect - serious gaming

  De meest krachtige en eigentijdse vorm van leren, is om iets zelf te doen en zelf te ervaren. Dit kan met behulp van simulaties, ook wel serious gaming genoemd. Het integriteitsspel Reflect laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen. In deze spelsimulatie, ervaren en voelen deelnemers hoe zij handelen in bepaalde situaties. Hierbij wordt het denken vertaald naar handelen en wordt gedrag zichtbaar en dus bespreekbaar.

  Het spelconcept Reflect is ontwikkeld door Morals at Work en BING.

11:15 - 12:30

 • Ondernemingsraden en integriteit

  Wat is de wettelijke rol van ondernemingsraden als het gaat over het onderwerp integriteit? Welke kaders geeft de Wet op de Ondernemingsraden? Wat zegt de Wet Huis voor Klokkenluiders? Met welke zaken kan de OR te maken krijgen en hoe kan je er dan mee omgaan? Hoe om te gaan met signalen die uit de organisatie komen? Hoe krijg je als OR dit onderwerp op de agenda van de overlegvergadering? Welke mogelijkheden zijn erom te werken aan bewustwording binnen de organisatie? Hoe ziet een goed zorg- en klachtenmeldingssysteem eruit?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:30

 • Collegiaal Beraad: 7 stappen-model

  Bij de sessie Collegiaal Beraad, leren deelnemers dilemma’s die zij in hun werk tegenkomen te analyseren en in collegiaal verband te bespreken om tot een goede, te verantwoorden afweging te komen (met behulp van het 7-stappenmodel). Door het afpellen van de betekenis van hun argumenten verwerven zij tegelijkertijd inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbinnen zij werken. De deelnemers worden uitgedaagd de kennis en ‘morele wijsheid’ die aanwezig is in de groep, te bundelen om het gestelde probleem op te lossen. De uitdaging daarbij is ook dat deelnemers: echt naar elkaar luisteren, ontvangen wat ieder inbrengt, rekening houden met verschillende uitgangspunten en deze op een vruchtbare wijze kunnen meenemen in hun afwegingen. Deelnemers maken kennis met de achterliggende filosofie en leren het verschil tussen beginsel- en gevolgargumenten. Deelnemers leren naast kennis, ook het zelfvertrouwen te ontwikkelen om te handelen naar de gevonden inzichten. 

15:30 - 16:30

 • Uitwisseling en dialoog

  Gezamenlijke uitwisseling en dialoog met de deelnemers en de trainers/adviseurs.

16:30 - 17:30

 • Afsluiting en netwerkborrel

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300