De wijziging van de Privacywetgeving is ingegaan!

De themadag op 9 oktober is volgeboekt. Op 1 november en 11 december zijn extra trainingsdata ingepland. Wij hopen u te mogen begroeten op één van deze dagen.

Wanneer een organisatie of bedrijf niet voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan dit grote financiële gevolgen hebben! Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de Europese Unie, waar de nieuwe wet van toepassing is, gebruikt men de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation). Het verschil met de AVG zit 'm in een aantal onderdelen in het kader van arbeidsverhoudingen, die specifiek geregeld kunnen worden in cao’s. Een belangrijke nieuwe verplichting voor een groot aantal organisaties en bedrijven is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming.

Privacy en de rol van de OR/HR

Naast HR heeft ook de ondernemingsraad heeft een stevige stem in de invulling van het beleid rondom privacy. Op deze themadag gaan we in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyregelgeving aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat houdt de verschillende regelgeving in en wat betekent dat voor organisaties?
 • Wat verandert er met de AVG en wat zijn de verschillen met de WBP?
 • Is in onze onderneming een Functionaris Gegevensbescherming nodig of verplicht en zo ja, wat worden de taken en positie van deze functionaris?
 • Welk ondernemingsbeleid raakt allemaal aan de privacy van personeel? Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer een organisatie “in the cloud” gaat? Welke privacy maatregelen worden daarbij opgesteld?
 • Wat is überhaupt het doel van het verzamelen van persoonsgegevens of de inzet van camera’s? Wordt je alleen bekeken of ook opgenomen?
 • Waar moet individuele toestemming van de medewerker voor worden gevraagd en waarvoor niet?
 • Hoe wordt omgegaan met gegevens over verzuim?
 • Wat zijn de rechten van de medezeggenschap en welke rolopvatting heeft de OR/HR bij het privacybeleid?
 • Wat kan er geregeld worden in de cao?

Resultaat

Na deze themadag heeft u een haarscherp beeld van de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy en heeft u concrete tips gekregen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het nieuwe beleid.

 

Artikel: Aandachtspunten Nieuwe Privacywet (AVG)
Je mag alleen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op minimaal één van de zes AVG-grondslagen te baseren is. Deze grondslagen zijn..... Lees verder >

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 10:00

 • Start van de training
  • Korte kennismaking
  • Mededelingen van huishoudelijke aard
  • Toelichting op het programma

10:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Wijziging van de Privacywetgeving

  De afdeling HR en de ondernemingsraad hebben een stevige stem in de invulling van het beleid rondom privacy. We gaan in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyregelgeving aan de hand van de volgende vragen: 

  • Wat houdt de verschillende regelgeving (globaal) in en wat betekent dat voor bedrijven en organisaties?
  • Wat verandert er met de AVG en wat zijn de verschillen met de WBP?
  • Is in onze onderneming een Functionaris Gegevensbescherming nodig of verplicht en zo ja, wat worden de taken en positie van deze functionaris?
  • Welk ondernemingsbeleid raakt allemaal aan de privacy van personeel? Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer een bedrijf of organisatie “in the cloud” gaat? Welke privacy maatregelen worden daarbij opgesteld?
  • Wat is überhaupt het doel van het verzamelen van persoonsgegevens of de inzet van camera’s? Wordt je alleen bekeken of ook opgenomen?
  • Waar moet individuele toestemming van de medewerker voor worden gevraagd en waarvoor niet?
  • Hoe wordt omgegaan met gegevens over verzuim?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • Middagprogramma

  Privacywetgeving en de rol van de OR/HR

  Op basis van wat vanmorgen is besproken maken we de vertaalslag naar de rol van de OR/HR.

  • Wat zijn de rechten van de medezeggenschap en welke rolopvatting heeft de OR/HR bij het privacy-beleid?
  • Wat kan er geregeld worden in de cao?

  Aansluitend nemen we het huidige privacybeleid van uw eigen bedrijf of organisatie door of gaan we aan de slag met een eerste aanzet hiervoor.

  Hoe nu verder?

  We sluiten deze dag af met een kort stappenplan voor de OR en HR.

16:00 - 16:15

 • Evaluatie en einde van de trainingsdag

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300